Python

Gambar google

Python bahasa pengaturcaraan komputer yang berorientasikan objek seperti bahasa lain seperti Perl, Java, Ruby dan Scheme. Python adalah sumber yang terbuka, yang bermakna ia adalah percuma untuk digunakan.

Python adalah suatu bahasa yang mempunyai syntax yang elegan dan mudah dipelajari, dan mudah digunakan untuk menghasilkan aplikasi. Berbanding C++, JAVA menurut beberapa pakar dari developer junior, Python adalah suatu bahasa yang sesuai dipelajari seawal usia 7 tahun, namun saya belum cuba megajarnya dikalangan kanak-kanak 7 tahun sebab saya belum kahwen haha!

Python adalah sejenis ‘general purpose language’ (bahasa) yang boleh digunakan untuk membangunkan apa saja jenis perisian.

Python dibangunkan oleh Guido Van Rossum yang sebenarnya, hanya sebagai hobi.

Python juga mempunyai (packages) pustaka (menyimpan kod yang lazim diperlukan oleh pengaturcara) yang besar untuk keperluan pengaturcara seperti merangkai aplikasi dengan server, menggelintar teks, membaca dan mengubahsuai fail dan sebagainya. Maknanya, kita tak perlu mengekod tugas tugas tertentu.

Boleh dilarikan pada hampir kesemua OS yang wujud dan diketahui manusia seperti Windows, Linux dan Un.
 𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗼
𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗼 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒊𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒐𝒑𝒂𝒏. 𝑻𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒌𝒂𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒌𝒖𝒏𝒋𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒊 𝒃𝒍𝒐𝒈 𝒊𝒏𝒊

No comments for "Python"

𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗕𝘆 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹